ACT

Wat is ACT?


Voluit geschreven is het Acceptance and Commitment Therapy. Het is een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zul je merken dat je beter in staat bent om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in je leven (binnen ACT wordt dat verwoord in waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gebaseerd op de zogenoemde zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

Betekenis van deze zuilen in het kort:

- Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden. - Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken. - Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren. - Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu. - Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. - Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je eerder geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven min of meer op de koop toe wordt genomen.

Wat kun je verwachten van deze therapie?

  • Het kunnen accepteren van negatieve situaties
  • Beter kunnen omgaan met vervelende situaties, gedachten en gevoelens
  • In staat zijn te handelen naar je eigen waarden
  • Flexibeler kunnen om gaan met wat het leven brengt

Voor wie?

ACT wordt toegepast bij depressieve klachten, angsten, weinig eigenwaarde, lichamelijke klachten en vragen over zingeving. ACT kan ook worden ingezet als het je niet meer duidelijk is wat goed bij je past of als je oude ingesleten patronen wilt doorbreken. Of als je het gevoel hebt dat je niet doet wat je zou willen doen.

Hoe ziet het programma eruit?

Er zijn 8 bijeenkomsten van 2 uur. De eerste bijeenkomst is een inleiding en in de daarop volgende bijeenkomsten worden de hierboven genoemde zes zuilen behandeld. Je krijgt elke bijeenkomst huiswerk mee wat besproken wordt.  De laatste bijeenkomst is een afrondende.