MBCT

Mindfulness Based Cognitive Therapie

Wat is MBCT?
In het Nederlands wordt MBCT vertaald als aandachtgerichte cognitieve therapie. Mindfulness maakt een groot deel uit van de MBCT. Het gaat hierbij om een andere houding aan te leren tegenover, voornamelijk, psychische problemen. De essentie is dat je leert nauwkeurig waar te nemen wat er is, in het hier en nu, dat wat er is toe te laten en niet direct te reageren. Hierdoor ontstaat ruimte voor een andere reactie dan die vanuit oude niet helpende patronen.

Vaak leiden automatische reacties (gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties) tot het vergroten van stress, spanning, angst en /of somberheid. Hoe harder we ons best doen iets niet te voelen of te denken, hoe sterker het wordt. Je leert tijdens de training om zowel positieve als negatieve gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties toe te laten en erbij te blijven zonder ze te verdringen en zonder erin te verdrinken. U leert om bewuster te kiezen en stil te staan bij de ervaring in het hier en nu zonder deze te veroordelen.

Wat kun je verwachten van deze training?
Doordat je opmerkzamer wordt, ben je je eerder bewust van negatieve en zelfkritische gedachten. Je leert deze aanvaarden voor wat ze zijn (gedachten zijn niet meer dan gedachten) en je leert met mildheid en acceptatie te kijken naar dat wat er van moment tot moment op de voorgrond is. Ook leer je om de aandacht te verplaatsen. Je traint als het ware uw aandachtspier.
Mindfulness Based Cognitive Therapy is gericht op acceptatie en beter leren omgaan met chronische klachten, zodat je minder lijdt onder je klachten en er op een gezondere manier mee om kan gaan.

Voor wie?
Mindfulness Based Cognitive Therapy wordt vooral ingezet om terugval van depressie te voorkomen. Maar ook bij chronische depressies of chronische pijn kan het aanleren van mindfulness in de MBCT de weg openen naar een leven met minder of geen somberheid en piekeren.

Hoe ziet het programma eruit?

  • Begeleide meditaties waarbij je onder andere je aandacht traint/focust
  • Eenvoudige lichamelijke oefeningen waarbij het gaat om aandacht voor wat er gebeurt en niet om het resultaat
  • Informatie over de automatische piloot, inzicht in automatische gedachten en mentale processen, respecteren van je grenzen, accepteren van wat er is
  • Korte aandachtsoefeningen
  • Huiswerk